Ettevõttest

OÜ Ehitusseire alustas  tegevust 2003. aastal, pakkudes oma klientidele ehitusalast nõustamist ja omanikujärelevalve teenust. Need on ka täna ettevõtte põhilised tegevussuunad, samas Eesti ehitusturu areng on tinginud järjest enam ekspertiisihinnangute koostamise osakaalu suurenemist.

 

OÜ Ehitusseire võtmeisik Kuldar Käsper on  ehitusvaldkonnas aktiivselt kaasa löönud aastast 1990, lõpetades Tallinna Tehnikaülikooli tööstus-tsiviilehituse insenerina.

 

OÜ Ehitusseire omab järgnevaid majandustegevuse registreeringuid:

EO10938204-0001      Omanikujärelevalve

EK10938204-0001       Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit

OÜ Ehitusseire koostööpartnerid on OÜ Ehitusseire Consult ja OÜ Majadiagnostika.